Turinys:

Excel procentų formulėje?
Excel procentų formulėje?
Anonim

Procentinė formulė programoje „Excel“yra =skaitiklis / vardiklis (naudojama nedauginant iš 100). Norėdami konvertuoti išvestį į procentą, paspauskite „Ctrl“+ „Shift“+% arba spustelėkite „%“skirtuko Pagrindinis „skaičių“grupėje. Panagrinėkime paprastą pavyzdį.

Kaip apskaičiuoti procentą programoje Excel?

Pagrindinė Excel procentų formulė

  1. Įveskite formulę=C2/B2 langelyje D2 ir nukopijuokite ją į tiek eilučių, kiek jums reikia.
  2. Spustelėkite mygtuką Procentinis stilius (Pagrindinis skirtukas > Skaičių grupė), kad gautos dešimtainės trupmenos būtų rodomos procentais.

Kaip apskaičiuoti 20 % programoje Excel?

Jei norite apskaičiuoti skaičiaus procentinę dalį programoje „Excel“, tiesiog padauginkite procentinę reikšmę iš skaičiaus, kurį norite gauti procentais. Pavyzdžiui, jei norite apskaičiuoti 20% iš 500, 20% padauginkite iš 500. Taip gaunamas rezultatas 100.

Kokia formulė apskaičiuoti procentą?

Procentą galima apskaičiuoti padalijus reikšmę iš bendros vertės, o tada rezultatą padauginus iš 100. Procentams apskaičiuoti naudojama formulė: (vertė / bendra vertė) × 100%.

Kaip pridėti 20 % prie kainos programoje Excel?

Padidinti procentais

Įveskite skaičių langelyje A1. Įveskite dešimtainį skaičių (0,2) langelyje B1 ir pritaikykite procentų formatą. 2. Norėdami padidinti skaičių langelyje A1 20%, padauginkite skaičių iš 1,2 (1+0,2).

How To Apply Percentage Formula in Microsoft Excel | How To Find percentage in Excel | calculate %

How To Apply Percentage Formula in Microsoft Excel | How To Find percentage in Excel | calculate %
How To Apply Percentage Formula in Microsoft Excel | How To Find percentage in Excel | calculate %

Rekomenduojamas: